Synagóga Singers Hill

obrázky, fotky a informácie o Synagóga Singers Hill (Birmingham)

Synagóga Singers Hill ( 640x480 )
Synagóga Singers Hill v Birminghame bola postavená v roku 1856 a odvtedy zohráva dôležitú úlohu v živote birminghamských židov. Birminghamská hebrejská kongregačná synagóga (ako znie jej oficiálny názov) je pamiatkovo chránenou budovou. Je známa ako „katedrálová“ synagóga Birminghamu, pretože za posledných 150 rokov bola miestom stretávania sa židovskej komunity, hoci hlavná synagóga v meste bola premiestnená ako následok presťahovávania židov.

Synagóga Singers Hill bola postavená v roku 1856 podľa návrhu Yeovilla Thomasona. Bola štvrtou synagógou v meste. Nahradila synagógu Seven Street Greek Revival z roku 1827. Tá sa dodnes zachovala ako Slobodomurárska budova. Pri stavbe použili červené a žlté tehly a je kombináciou viacerých slohov: neo-klasického, románskeho a talianskych detailov. Pôdorys je klasický bazilikový, s Bimahom (stolom na čítanie) v strede.

Dnes sa v synagóge Singers Hill konajú služby Sabat každý týždeň a tiež denné ranné a večerné omše v spolupráci s Birminghamskou centrálnou synagógou.
Search earthinpictures.com site