Socha Waltera Scotta v Central parku

obrázky, fotky a informácie o Socha Waltera Scotta v Central parku (New York)

Socha Waltera Scotta v Central parku ( 480x640 )
Socha Sira Waltera Scotta je jednou z 29 sôch nachádzajúcich sa v Centrál parku v New Yorku. Väčšina z nich bola venovaná individuálne alebo rôznymi organizáciami.

Sir Walter Scott bol škótsky romantický spisovateľ, píšuci romány a poéziu (1771 – 1832). Na oslavu stého výročia jeho narodenia skupina prominentných škótskych obyvateľov dala do parku umiestniť jeho sochu. Ako jej autor bol vybraný Sir John Steel. Vytvoril bronzovú sochu v nadživotnej veľkosti. Na Literary Walk bola umiestnená 2. novembra v roku 1872. Scott je zobrazený sediac na veľkom kameni vo vejúcom plášti a robotníckych topánkach, s knihou a perom v ruke. Vedľa neho sedí jeho oddaný pes.
Search earthinpictures.com site