Socha slobody

obrázky, fotky a informácie o Socha slobody (New York)

Socha slobody ( 480x640 )
New York je pre mnohých ľudí známy práve Sochou slobody. Socha na nachádza na ostrove Ellis. Pôvodne išlo o dar, ktorý Amerike darovalo Francúzsko ako symbol porozumenia boja za slobodu, ktorý americký ľud preukázal počas revolúcie v 19. storočí, podobne ako Francúzi o storočie skôr. Socha slobody tiež predstavuje pamätník americko-francúzskeho priateľstva počas americkej revolúcie. Socha slobody je teda symbolom slobody a demokracie.
Tu sú niektoré štatistické údaje týkajúce sa sochy:

Výška od nôh po fakľu46,05 metra
Od zeme po vrchol fakle93 metrov
Hrúbka hlavy od ucha k uchu3 metre
Dĺžka ukazováka2,44 metra
Dĺžka nosa1,37 metra
Šírka tabuľky4,14 meters
Váha piedestálu pod sochou27 kiloton


Na korune sochy je 25 okien, ktoré symbolizujú drahokamy nájdené na zemi a nebeské lúče svietiace nad svetom. Sedem ostrých hrotov koruny reprezentuje sedem kontinentov a morí sveta. Na tabuľke je rímskymi číslicami napísaný dátum 4. júl 1776, čo je Deň nezávislosti. Sochu slobody navrhol sochár Frederic Auguste Bartholdi, ktorý bol takisto aj vojakom s hodnosťou loďmajstra pre päťtisíc vojakov. Štruktúrnym inžinierom bol Gustave Eifell, tvorca Eiffelovej veže, jednej z najznámejších konštrukcii vo Francúzsku. Kostra Sochy slobody bola analogická ku kostre Eiffelovej veže, pretože Eiffel použil pri stavbe oboch rovnakú metódu, takzvaný výliskový proces. Socha slobody bola dokončená v júni 1884 v Paríži a následne bola rozmontovaná a poslaná loďou do Spojených štátov. Transport sa uskutočnil v roku 1885 francúzskou transportnou fregatou Isere. Socha bola rozložená na 350 samostatných kúskov a vyžadovala 214 prepravných bedien. Americká spoločnosť v Paríži následne ponúkla Francúzom dar vo forme štvrtinovej bronzovej repliky Sochy slobody. Tá stále stojí na ostrove na rieke Seine, neďaleko od mosta ponad rieku, asi 1,5 kilometra južne od Eiffelovej veže.

Socha slobody je obľúbeným miestom návštevníkov New Yorku. Každoročne ju navštívia tisíce turistov. Návštevníci sa dostanú do ktorejkoľvek časti Sochy slobody okrem jej ramena, ktoré bolo uzatvorené v roku 1916.
Search earthinpictures.com site