budova NASD

obrázky, fotky a informácie o budova NASD (Chicago)

budova NASD ( 480x640 )
Skratka NASD je utvorená zo slov National Association of Security Dealers, Inc. (voľný preklad – Národná asociácia bezpečnostných dílerov, s.r.o.) Je to samoregulačná organizácia zabezpečovacieho priemyslu zodpovedná za prevádzku a usmernenie burzy cenných papierov NASDAQ a trhy cenných papierov. Vznikla v roku 1933.
Search earthinpictures.com site