Chicago

USA - Chicago - fotogaléria, obrázky a informácie o Chicago - 1/3

Chicago - Obrázky

Nasledujúce obrázky

Všetky obrázky v Svet > USA > Chicago
1 - 8 | 9 - 16 | 17 - 20

Chicago

Chicago na mape

GPS N41.835805°,W87.703857°
Chicago, jedno z najväčších amerických miest, leží v štáte Illinois, v jeho severovýchodnej časti, v blízkosti jazera Michigan a na dvoch riekach: Chicago, ktoré preteká centrom mesta a Camulet v priemyselnej časti South Side (Južná Strana). Je to najväčšie mesto v Illinois, tretie najľudnatejšie mesto Stredozápadu a jedno z najvplyvnejších miest na svete. Často sa mu hovorí aj Veterné mesto, Druhé mesto či Mesto Chi.

Mesto bolo založené v roku 1833 ako hraničné mesto starého Severozápadu a oficiálne bolo do zoznamu miest zapísané 4. marca 1837. Stalo sa jedným z najrýchlejšie rastúcich miest na svete. V roku 1871 bolo sčasti zničené Veľkým chicagským požiarom, po ktorom nasledovalo obdobie renovovania a rekonštrukcií. V 20-tych rokoch minulého storočia bolo známe najmä vďaka gangsterom ako bol napríklad Al Capone. Toto obdobie bolo ale zároveň obdobím najviac sa rozvíjajúceho priemyslu.

Rozloha mesta samotného je 602,2 štvorcových kilometrov, celá urbanistická oblasť sa rozprestiera na ploche 5 498,1 štvorcových kilometrov a metropolitné územie (Chicagoland) zaberá 28 163 štvorcových kilometrov. Mestské ulice sú usporiadané mriežkovito a mesto je rozdelené do jedno míľových sekcií, pričom každá sekcia obsahuje osem blokov.

Pokiaľ ide o obyvateľstvo, v roku 2006 žilo v meste 2 873 790 obyvateľov, v urbanistickej oblasti cez 8,7 milióna a v metropolitnej časti takmer 9,5 milióna. Hustota zaľudnenia je 4 867 obyvateľov na kilometer štvorcový. Obyvatelia Chicaga rozprávajú viac ako sto rôznymi jazykmi a tvoria širokú škálu rôznych kultúr a náboženstiev.

Hovoriac o častiach Chicaga, minimálne tri treba určite spomenúť. Je to Severná Strana (North Side), pôvodne miesto, kde sa stretávali rôzne kultúry (melting pot). Je to vysoko rozvinutá oblasť a v priemere najbohatšia v Chicagu. Za povšimnutie stojí aj početná populácia homosexuálov. Južná Strana (South Side) bola pôvodne írska bašta a žije tu mnoho černochov. Jej súčasťou je aj slávne Čínske mesto. Západná Strana (West Side) je domovom najmä chicagskej hispánskej populácie.

Search earthinpictures.com site