Koper

Slovinsko - Koper - fotogaléria, obrázky a informácie o Koper - 1/0

Koper - Obrázky

Všetky obrázky v Svet > Slovinsko > Koper

Koper

Koper je mesto a tiež samosprávny okres v Prímorskom regióne Slovinska. Je to najväčší slovinský prístav na brehu Jadranského mora. Koper je tiež cestným vstupným miestom do krajiny z Talianska. S hlavným mestom, Ľubľanou, ho spája železnica.

Rozloha okresu je 311,2 štvorcových kilometrov a žije tu 47 539 obyvateľov, s hustotou zaľudnenia 152,8 ľudí na kilometer štvorcový. Pokiaľ ide o mesto samotné, v ňom žije 23 726 obyvateľov. Aj slovinčina ja taliančina sú úradnými jazykmi, čiže oblasť je oficiálne bilingválna. Dnes je však prevaha slovinsky hovoriacich obyvateľov, ktorých druhým jazykom je taliančina.

Koper, najstaršie slovinské mesto, sa rozvinulo na kamennom ostrove. Spomedzi troch slovinských prímorských miest (Koper, Izola a Piran) prešiel Koper najväčšími územnými zmenami a to vďaka zmenám vo vládach a štátnych zriadeniach, do ktorých počas svojej histórie patril. Všetky mesto istým spôsobom poznačili a jeho pomenovanie tiež prešlo bohatým vývojom. V rímskych časoch bolo mesto známe ako Capris, za vlády pápeža Gregoryho I (599) ako Insula Capraria (kozí ostrov), Iustinopolis pod nadvládou Byzantskej ríše (polovica 6. až 8. storočie) a neskôr Caput Histriae (hlava Istrie). Benátčania si mesto pomenovali Capodistria. Koper je slovinský ekvivalent tohto mena.

Počas vlády Benátskej republiky (1279 – 1797) Koper prosperoval jednak ekonomicky (obchod, produkcia soli), jednak kultúrne (maľovanie, hudba). Benátske obdobie je stále poznateľné v mestskej architektúre. Koper si zachoval svoj stredoveký charakter a je členom Európskej asociácie stredovekých miest. V stredoveku bol Koper ostrovom, ktorý s pevninou spájal len jeden drevený most. Dôležitosť mesta klesala v 18. storočí, ktoré skončilo zánikom Benátskej republiky. Pod nadvládou talianskej ríše Koper úplne stratil svoj ostrovný charakter vysušením mora medzi ním a pevninou.

K pamiatkam v Koperi patrí Praetoriansky palác z 15. storočia, Loggia v benátsko-gotickom štýle, tiež kostol Carmine Rotunde z 12. storočia a Katedrála sv. Nazaria s vežou zo 14. storočia.

Dnes je Koper komerčným a turistickým miestom. Pokračuje vo svojom rozvoji ako prímorské letovisko ponúkajúce morský turizmus, športy a nakupovanie. Počas celého roka, ale hlavne v lete zapĺňajú ulice a námestia mnohé kultúrne podujatia. Otvorením Univerzity Prímorského regiónu sa Koper stal aj univerzitným mestom.

Search earthinpictures.com site