Námestovo

Slovensko - Námestovo - fotogaléria, obrázky a informácie o Námestovo - 1/1

Námestovo - Obrázky

Všetky obrázky v Svet > Slovensko > Námestovo
1 - 8

Námestovo

Námestovo na mape

GPS N49.40913°,E19.481592°
Námestovo je malé mesto na severozápade Slovenska. Je to turistické centrum hornej Oravy, leží na brehu Oravskej priehrady a zároveň je obklopené vchmi – Oravskou Magurou na juhu a Podbeskytskou vrchovinou na západe a severozápade. Severnú a východnú časť tvorí Oravská kotlina.

Oblasť Oravy sa začala osídľovať od polovice 16. storočia. K založeniu Námestova prispel vlastník Oravského zámku František Thurzo, ktorý v roku 1557 vydal Ondrejovi Randovi tzv. šoltýsku listinu. Námestovo, ktoré ležalo na obchodnej soľnej ceste do poľských trhových stredísk sa rozvíjalo najmä v 18. storočí a 14. júna 1776 mu Mária Terézia udelila trhové privilégia. V 19. storočí bolo Námestovo strediskom výroby a obchodu s plátnom, od 20. storočia aj politickým a kultúrnym centrom Oravy. Na konci druhej svetovej vojny bolo zničené v bojoch (pri ktorých zahynulo 64 ľudí). V roku 1953 bola ukončená výstavba Oravskej priehrady, ktorá zatopila 5 obcí a dve tretiny samotného Námestova (preto mesto nemá historické centrum). Dnes v meste žije okolo 8 100 obyvateľov. Námestovo je od roku 1996 okresným mestom hornej Oravy.

Oravská priehrada ponúka široké možnosti športového vyžitia (plávanie, rybolov, surfing, jachting, turistika...) a v lete sa tu konajú viaceré akcie celoslovenského i medzinárodného charakteru (koncerty vážnej i populárnej hudby, či rôzne športové preteky). Na ostrove uprostred nádrže (Slanický ostrov) stojí rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý stál v zaplavenej obci Slanica. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia a na ostrove je lapidárium. Dominantou mesta samotného je rímsko-katolícky kostol sv. Šimona a Júdu postavený v rokoch 1656 -1659 ako evanjelický kostol . V jeho blízkosti stojí barokový kamenný stĺp Panny Márie z roku 1758 a drevený kríž z roku 1818. V roku 1998 bolo zrekonštruované Hviezdoslavovo námestie, premiestnená socha P. O. Hviezdoslava a postavená socha biskupa Jána Vojtaššáka.

Z tohto regiónu pochádzajú významné osobnosti slovenského národa, ako napr. Anton Bernolák, Milo Urban, Ján Vojtašák a tvoril tu aj P. O. Hviezdoslav.

Search earthinpictures.com site