Pohľad z výšky na Nitru

obrázky, fotky a informácie o Pohľad z výšky na Nitru (Nitra)

Pohľad z výšky na Nitru ( 640x480 )
Mesto Nitra sa niekedy tiež nazýva Matkou slovenských miest. Leží v západnej časti Slovenska a patrí k slovenským väčším mestám. Počet obyvateľov prevyšuje 87 000.

Rozvíjalo sa ako centrum kultúry, umenia a obchodu od roku 1248, kedy mu boli udelené mestské práva. Ale ešte predtým bola Nitra známa ako hlavné centrum Veľkej Moravy. Z tohto najstaršieho obdobia sa v okolí mesta zachovalo mnoho archeologických lokalít, napríklad Nitriansky hrad, Mačací Hrádok, hradiská Lupka, Šindorka, Zobor či Martinský vrch. Taktiež v centre mesta je mnoho historických budov. V súčasnosti sa na území Nitry nachádza 57 historických pamiatok. V roku 1981 bola časť Horné Mesto prehlásená za Mestskú historickú rezerváciu. K tejto časti patrí aj zastavaná časť pod Zoborom. Dolné mesto (pešia zóna, centrum mesta okolo Štefánikovej ulice a časť Calgary) bola vyhlásená za územie historických pamiatok. Napriek mnohým vojnám a nepriateľským inváziám sa zachovalo mnoho cenných objektov, napríklad Nitriansky hrad a podhradie a budovy v okolí pešej zóny. Okrajové zóny sú taktiež bohaté na architektonické pamiatky. Asi najznámejší je kostolík Svätého archanjela Gabriel v Drážovciach. Okrem budov ja tu aj veľa sôch a pamiatok, ktoré sú v konečnej fáze rekonštrukcie.

Na druhej strane je Nirta moderným mestom. Je tu mnoho obchodov na prekrásnej zrekonštruovanej pešej zóne, ktorá vedie k malému námestiu s fontánou a Divadlom Andreja Bagara. Každoročne v septembri sa tu koná medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra.

Nitra je známa aj svojou poľnohospodárskou výstavou Agrokomplex, ktorá sa koná v auguste. Prezentuje sa tu množstvo firiem (zvyčajne okolo 500) na ploche 35 625 štvorcových metrov.

Nitra je domovom aj dvoch univerzít: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a univerzity Konštantína Filozofa.
Search earthinpictures.com site