Rakúsko

Rakúsko - fotogaléria, obrázky a informácie o Rakúsko

Rakúsko Kategórie

Rakúsko

Rakúsko na mape

GPS N47.26432°,E13.139648°
Rakúsko (miestny názov Österreich) je štátom na západe strednej Európy. Oficiálny názov je Rakúska republika (Republik Österreich). Rozloha Rakúska je 83 858 kilometrov štvorcových a k susedným štátom patria: Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko a Česká republika.

Rakúsko je federálnou republikou pozostávajúcou z deviatich zemí: Burgenland, Kaernten (Korutánsko), Niederoesterreich (Dolné Rakúsko), Oberoesterreich (Horné Rakúsko), Salzburg (Salzbursko), Steiermark (Štajersko), Tirol (Tirolsko), Vorarlberg (Vorarlbersko) a Wien (Viedeň). Viedeň je zároveň hlavným mestom krajiny. Každá zo zemí má vlastnú vládu a okrem toho existuje ešte federálna vláda, spoločná všetkým zemiam. Právny systém je založený na občianskom právnom systéme s koreňmi v Románskom práve. Hlavou štátu je prezident priamo volený ľudom každých šesť rokov. Kancelárom podľa tradície býva predseda väčšinovej strany v Národnej rade. Zastupujúci kancelár je vybraný prezidentom na radu kancelára. Spolkové združenie – Bundesversammlung pozostáva zo Spolkovej rady (Bundesrat) a z Národnej rady (Nationalrat). Spolková rada má 62 členov, ktorí reprezentujú jednotlivé krajiny. Ich počet závisí od počtu obyvateľov tej ktorej krajiny, ale každá z nich má minimálne troch zástupcov. Ich funkčné obdobie trvá päť alebo šesť rokov. V Národnej rade je 183 kresiel a jej členovia sú volení v priamej voľbe na štyri roky.

Rakúsko získalo nezávislosť trikrát. 17. septembra 1156 bolo založené Rakúske vojvodstvo, 11. augusta 1804 to bola Rakúska ríša a nakoniec, po prvej svetovej vojne, 12. novembra 1918 Rakúska republika. Niekdajšie centrum moci Rakúsko-Uhorskej ríše sa stalo malou republikou po porážke v prvej svetovej vojne. V roku 1938 bolo Rakúsko pripojené k nacistickému Nemecku a následne okupované víťaznými spojeneckými vojskami v 1945. Jeho štatút bol celú dekádu nejasný, až v roku 1955, podpísaním Štátnej zmluvy sa skončila okupácia a bola uznaná rakúska nezávislosť. Štátna zmluva tiež zakazovala Rakúsku znovu sa spojiť s Nemeckom. V tom isto roku Rakúsko prijalo ústavný zákon o nezávislosti krajiny.

Oficiálnym celonárodným jazykom je nemčina a na regionálnej úrovni sú uznané ešte tri ďalšie oficiálne jazyky: slovinčina (v Korutránsku), chorvátčina (v Burgenlande) a maďarčina (taktiež v Burgunlande). Viac ako 91 % populácie sú Rakúšania, zvyšok tvoria národnostné menšiny (najmä Slovinci, Chorváti, Turci a Nemci). Čo sa týka náboženstva prevláda rímskokatolícke (s viac ako 73 %), potom protestantské a moslimské (oboje s viac ako4 %). Asi 12 % populácie sú neveriaci. Celkovo žije v Rakúsku 8 miliónov obyvateľov s priemernou hustotou osídlenia 98 obyvateľov na kilometer štvorcový.

Rakúsko je členom OSN (od roku 1955) a tiež členom Európskej únie (od 1995). Menou je Euro. Je štátom s dobre rozvinutou trhovou ekonomikou a vysokou životnou úrovňou. Rakúska ekonomika tiež výrazne profituje z obchodných vzťahov hlavne v bankovom a poisteneckom sektore .Ekonomiku charakterizuje aj rozsiahly sektor služieb, priemyslu a síce malý, zato vysoko rozvinutý sektor poľnohospodárstva. V rámci priemyslu najviac prekvitá výstavba, strojárstvo, automobilový a potravinársky priemysel, výroba a spracovanie kovov, chemikálii, dreva a stavebného dreva, papiera, lepenky a komunikačných vybavení a pravdaže turizmus. Z poľnohospodárskych produktov treba spomenúť pestovanie obilia, zemiakov, cukrovej repy, vína, ovocia a mliečnych výrobkov a chov dobytka, ošípaných a hydiny.

Väčšinu západnej časti Rakúska pokrývajú Alpy. najvyšším vrchom je Grössglockner s výškou 3798 metrov nad morom. Úrodné nížiny sa nachádzajú na východe. Väčšina riek patrí do povodia Dunaja, ktorého dĺžka na rakúskom území je 460 kilometrov. najvýznamnejšími riekami sú Inn, Lech, Traun, Salzach, Enns a Dyje. Ostatné vodstvo je tvorené väčšinou ľadovcovými jazerami v Alpách (napríklad Ossiacher See, Wörther See, Faaker See), ale najväčšie jazero Neusiedler See leží na hraniciach s Maďarskom.

K významným rakúskym osobnostiam partia Signund Freud, Wolgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn či Franz Schubert.

Medzinárodné označenie Rakúska je AUT alebo AT, označenie motorových vozidiel je A, internetová doména je .at a medzinárodná telefónna predvoľba je +43.
Search earthinpictures.com site