Maďarsko

Maďarsko - fotogaléria, obrázky a informácie o Maďarsko

Maďarsko Kategórie

Maďarsko

Maďarsko na mape

GPS N47.182246°,E19.368896°
Maďarsko je krajina nachádzajúca sa vo východno-centrálnej časti Európy. Oficiálne pomenovanie je Maďarská republika (Magyar Koztarsasag). Hraničí s Rakúskom, Slovenskom, Ukrajinou, Rumunskom, Srbskom, Chorvátskom a Slovinskom. Hlavným mestom je Budapešť, k ďalším veľkým mestám patrí Debrecín a Miškolc.

Rozloha Maďarska je 93 030 štvorcových kilometrov. Najvyšším bodom je Kekes (1 014 metrov nad morom), najnižším Tisa (78 metrov nad morom). Najdlhšou riekou je Dunaj. Klíma je vnútrozemská, s vplyvmi Stredozemného more a Atlantického oceánu.

Pokiaľ ide o obyvateľstvo, v Maďarsku žije 10 300 000 ľudí, hustota zaľudnenie je 109 obyvateľov na kilometer štvorcový. 60 % obyvateľstva žije v mestách. Väčšina (90%) obyvateľov sú Maďari, k iným národnostiam patria Rómovia, Nemci, Židia a Slováci. Obyvateľstvo sa hlási najmä k rímsko-katolíckemu náboženstvu, sú tu však aj protestanti a židia. Úradným jazykom je maďarčina.

História Maďarska sa začala písať v roku 896, kedy maďarské kmene pod vedením Arpáda osídlili Karpatskú kotlinu. Ďalším významným dátumom bol rok 1000, kedy kráľ Štefan konvertoval na kresťanstvo. Počas vlády dynastie Arpádovcov (ale ešte aj predtým, od 9. storočia) sa Maďarsko stalo súčasťou Veľkej západoeurópskej civilizácie. Po prehratej bitke s Otomanovou ríšou v roku 1526 (bitka pri Moháči) bolo Maďarsko rozdelené na tri časti. O 150 rokov neskôr sa dve z nich dostali pod nadvládu Rakúska a Maďarsko sa stalo súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie. V roku 1867 sa Maďarsko stalo teoreticky plnohodnotnou polovicou monarchie. Tá však zanikla po prvej svetovej vojne a 16. novembra 1918 vznikla nezávislá Maďarská republika. V roku 1920 bolo územie Maďarska zredukované o dve tretiny a populácia o tretinu ako dôsledok Trianonskej dohody. Odvtedy žijú v okolitých štátoch početné maďarské menšiny. V 30-tych rokoch minulého storočia sa Maďarsko spojilo s nacistickým Nemeckom a získalo späť niektoré zo stratených území. Avšak počas druhej svetovej vojny sa situácia zmenila a Nacisti okupovali Maďarsko, pretože ho nepovažovali za spoľahlivého spojenca. Po vojne bolo Maďarsko oslobodené a následne okupované sovietskou armádou.

Administratívne je krajina rozdelené na 19 častí. Aj keď je Maďarsko členom Európskej únie, menou je stále Forint. Krajina je členom aj iných medzinárodných zoskupení, napríklad NATO, OSN, OECD či CEFTA.

Ekonomicky Maďarsko rastie. Dostáva približne jednu tretinu priamych zahraničných investícií, ktoré plynú do strednej Európy. 65 % obyvateľov pracuje v službách, 27 % v priemysle a 8 % v poľnohospodárstve.

Medzinárodný kód Maďarska je HUN, Onačenie motorových vozidiel H, internetová doména .hu a medzinárodná telefónna predvoľba +36.
Search earthinpictures.com site