Luxembursko

Luxembursko - fotogaléria, obrázky a informácie o Luxembursko

Luxembursko Kategórie

Luxembursko

Luxembursko na mape

GPS N49.853923°,E6.146851°
Luxembursko je krajina ležiaca v západnej Európe. Je najmenšou z krajín Beneluxu. Jej oficiálny názov je Luxemburské veľkovojvodstvo a je to jediné suverénne veľkovojvodstvo na svete. Je vnútrozemskou krajinou hraničiacou s Belgickom, Francúzskom a Nemeckom. Hlavným mestom je Luxemburg. Je to zároveň najväčšie mesto v krajine a sídlo niekoľkých inštitúcií a kancelárií Európskej únie. Ďalšie veľké mestá sú Esch-sur-Alzette, Dudelange a Differdange.

Luxembursko je reprezentatívnou parlamentnou demokraciou s konštitučnou monarchiou, hlavou štátu je veľkovojvoda. Táto funkcia je dedená prvým mužským potomkom v rodine. Výkonná moc je zastúpená veľkovojvodom a kabinetom (pozostávajúcim z predsedu vlády a niekoľkých ministrov). Nezávislosť Luxemburska bola deklarovaná v roku 1815, kedy Viedenský kongres vytvoril Luxemburské veľkovojvodstvo v personálnej únií s Holandskom. Po Belgickej revolúcií získalo Luxembursko spať svoju nezávislosť Prvou Londýnskou dohodou v roku 1839. V tom istom roku sa Luxemburg pridal k nemeckej colnej únií. Svoju nezávislosť a neutralitu znovu získalo späť Druhou Londýnskou dohodou v roku 1867.

Luxembursko sa delí na tri časti, ktoré sa ďalej delia na dvanásť okresov a potom 116 obcí. Dvanásť obcí má status mesta, najväčším z nich je Luxemburg. Luxembursko má tri úradné jazyky, francúzštinu, nemčinu a luxemburštinu. Francúzština je jazykom oficiálneho písomného styku, nemčina je prvý jazykom, ktorý sa deti učia v škole a tiež jazykom médií a cirkvi a luxemburštinou sa medzi sebou obyvatelia dorozumievajú (toto delenie nie je striktne ohraničené).

Rozloha Luxemburska je približne 2 585 štvorcových metrov (998 štvorcových míľ). Krajina meria 82 kilometrov (51 míľ) na dĺžku a 57 kilometrov (35 míľ) na šírku. Severná tretina je známa ako Oesling a je kopcovitá s nízkymi horami. Najvyšší bod Kneiff meria 560 metrov (1 837 stôp) nad morom. Zvyšné dve tretiny na juhu sú známe pod názvom Gutland. Táto časť je rozmanitejšia, s piatimi geografickými sub-regiónmi. Je taktiež hustejšie zaľudnená. Luxembursko má klímu typickú pre západné pobrežie.

V Luxembursku žije niečo menej ako pol milióna ľudí. Pôvodné obyvateľstvo tvoria etnicky zmiešaní Francúzi a Nemci. Je to obľúbená krajina emigrantov; ročne ich príde do Luxemburska niečo cez 10 000. Napriek tomu, že Luxembursko je profánny štát, prevládajúcim náboženstvom je rímsky katolicizmus.

Luxembursko má vysoko vyvinuté hospodárstvo, s najvyšším hrubým domácim produktom na hlavu na svete. Je zakladajúcim členom Európskej únie, NATO, OSN, Beneluxu a Východnej európskej únie.
Search earthinpictures.com site