Minaret

obrázky, fotky a informácie o Minaret (Lednicko-valtický Areál)

Minaret ( 480x640 )
Minaret je jednou z pamiatok Lednicko-Valtického areálu stojaci v areáli Lednického zámku. Stojí asi dva kilometre od zámku.

Podľa legendy tu chcel Alois Jozef I Lichtenštajnský postaviť kostol, ale medzi obyvateľmi sa zdvihol odpor (nevedno prečo) a nezhodli sa na mieste. Nahnevaný Lichtenštajn im chcel dokázať svoju moc a na truc chcel nechať na mieste vybudovať mešitu s minaretom. Keďže podložie pohyblivých pieskov okolo rieky Dyje mu nedovolilo celý zámer uskutočniť, dnes tu stojí iba minaret. Podľa historikov je však pravda o niečo prozaickejšia. Keďže v zámku a okolí sa nachádzajú čínske paláce, turecké kúpele, rímsky obelisk, švajčiarsky most, tak prečo nie islamský minaret. Lichtenštajnovci ho vraj vybudovali proste preto, lebo sa im páčil.

Minaret postavil Josef Hardmuth, ktorý sa z murárskeho pomocníka vypracoval na dvorného architekta. Maurská architektúra nemala a dodnes nemá v týchto končinách obdobu. So stavbou sa začalo v roku 1797 vykopaním základovej jamy, do ktorej bolo zatlčených množstvo drevených pilót. Stred budovy tvorí 59,39 metrov vysoká veža. Na jej vrchnú vyhliadku vedie 302 schodov. Ako prstene ju obklopujú tri zastrešené galérie s výhľadom na okolie. Prvé poschodie minaretu tvorí osem sál, kde mali pôvodne Lichtenštajnovci uloženú zbierku orientálnych predmetov. Podlahy pokrýva kamenná mozaika a stropy a steny zdobia nápisy maurského rukopisu. Dnes sa dá vyliezť po schodoch až na vrchol, avšak sály nie sú verejnosti sprístupnené.
Search earthinpictures.com site