Česká Republika

Česká Republika - fotogaléria, obrázky a informácie o Česká Republika

Česká Republika Kategórie

Česká Republika

Česká Republika na mape

GPS N49.817492°,E15.472962°
Česká republika na nachádza takmer v geografickom centre Európy a má rozlohu 78 866 kilometrov štvorcových. Pozostáva z troch historických častí: Čechy, Morava a Sliezsko. Je to vnútrozemská krajina, ktorá susedí s Nemeckom (dĺžka hraníc je 810 km), s Poľskom (762 km), s Rakúskom (466 km) a so Slovenskom (265 km).

Jej história úzko súvisí so Slovenskom. Väčšinu 20. storočia tvorili jeden štát. Krajiny sa rozdelili a osamostatnili 1. januára 1993, napriek tomu, že išlo skôr o politické rozhodnutie ako o rozhodnutie ľudí. V dávnejšej histórií boli Čechy súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie.

V Českej republike žije niečo cez 10 miliónov obyvateľov s priemernou hustotou osídlenia 131 obyvateľov na kilometer štvorcový. k najpočetnejším národnostným menšinám partia Slováci, Poliaci a Nemci. Čo sa týka náboženského rozdelenia, viac ako polovica (55%) sú ateisti, 30% sú Rímskokatolícki veriaci, 4% protestanti a asi 11% je rozdelených do iných náboženstiev.

Krajina je parlamentnou demokraciou, s prezidentom na čele štátu. Je rozdelená na 14 samosprávnych celkov. Najväčším mestom je hlavné mesto – Praha, s viac ako milión obyvateľmi. K ďalším veľkým mestám partia Brno, Plzeň, Olomouc či Ostrava. Česká republika je členom viacerých medzinárodných organizácii, najznámejšie sú EU, NATO a OSN. Napriek tomu, že krajina je jedným z členských štátov EU, ešte stále používa svoju menu – Českú korunu (CZK). Úradným jazykom je čeština.

Najvyšším vrchom je Snežka (1602 metrov nad morom) a najnižší bod sa nachádza pri Hrensku, kde rieka Labe opúšťa územie štátu (117 metrov nad morom). Vo všeobecnosti sú pohoria situované hlavne pri hraniciach. Najznámejšie sú Krkonoše. Nížiny sa nachádzajú najmä v povodiach riek. Najdlhšia rieka je Vltava. Podnebie v Čechách je mierne.

Z poľnohospodárskych plodín sa pestuje pšenica, ovos, žito, jačmeň, zemiaky, kukurica, ovocie a zelenina a rozšírený je tiež chmeľ. Zo živočíšnej výroby treba spomenúť najmä chov ošípaných, oviec, koní a hydiny. Z priemyslu je to ťažba čierneho a hnedého uhlia, ropy, zemného plynu, lignitu, wolframu, uránu, cínu, polymetalických kovov a grafitu. Väčšina energie je vyrábaná tepelnými elektrárňami (76%), potom jadrovými elektrárňami (20%) a najmenej, len 3% je z vodných elektrární.

Medzinárodná skratka Českej republiky je CZE, označenie motorových vozidiel je CZ, internetová doména .cz a medzinárodná telefónna predvoľba je +420.
Search earthinpictures.com site