Szwecja

Szwecja fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Szwecja

Szwecja Kategorie

Szwecja

Szwecja na mapie

GPS N63.450509°,E16.655273°
Szwecja oficjalnie jest królestwem, dlatego pełna nazwa kraju to Królestwo Szwecji. Jest to państwo północne, położone na półwyspie Skandynawskim. Szwecja bezpośrednio graniczy z Norwegią oraz Finlandią, a także ma granicę morską z Danią, Niemcami i Polską na południu oraz Estonią, Łotwą, Litwą i Rosją na wschodzie. Z Danią jest również połączona przy pomocy mostu-tunelu nad Sundem.

Około roku 1000 prowincje Szwecji zjednoczyły się, żeby stworzyć jedyne państwo. Szwecją dalej poszerzała swoje terytorium i w XII-XIII wieku podbiła Finlandię. W 1397 r. Dania, Norwegia i Szwecja zdjednoczyły się pod władzą duńskiej królowej Małgorzaty. Ale ten sojusz rozpadł się w roku 1524. W XVII państwo poszerzało swoje granice, tworząc Imperium Szwedzkie, które stało się jednym z najsilniejszych państw w Europie. Większość terytoriów, które były podbite poza półwyspem Skandynawskim, zostało straconych w XVIII-XIX wieku. Wschodnia część Szwecji, dzisiejsza Finlandia, została okupowana przez Rosję w roku 1809. W 1814 r. Szwecja zmusiła Norwegię do stworzenia unii szwedzko-norweskiej. Była to ostatnia wojna, do której Szwecja była bezpośrednio zaangażowana. Ten sojusz istniał to 1905 roku. Od tamtych czasów Szwecja żyła w pokoju, dotrzymywała zasady niewłączania się w polityce zewnętrznej w czasach pokoju oraz neutralitetu w czasach wojny.

Dzięki swojej powierzchni, która wynosi 450,295 km2, Szwecja zajmuje 3. miejsce w Unii Europejskiej co do wielkości terytorium, 5. miejsce w całej Europie oraz 55. miejse na świecie. Najniższy punkt Szwecji znajduje się w dorzeczu jeziora Chammarszon na poziomie 2,41 m pod poziomem morza. Najwyższy – Kebnekajsie - 2,111 m nad poziomem morza. Okoła 15% terytorium Szwecji znajduje się na północ od koła polarnego. Około 65% kraju jest zalesione. Południowa część Szwecja jest zajęta głównie rolnictwem. W większej części kraju panuje klimat umiarkowany, z wyraźnym podziałem na cztery pory roku oraz umiarkowaną temperaturą w ciągu roku. Szwecję można podzielić na trzy strefy klimatyczne: południową część charakteryzuje klimat oceaniczny, środkową – wilgotny kontynentalny, a tereny północne – klimat subarktyczny.

Liczba ludności Szwecji wynosi 9,5 mln osób. Gęstość zaludnienia jest bardzo nizka – tylko 21 osob na km2. Większość ludności mieszka w południowych częściach kraju, 85% - w miastach. Około 82% ludności stanowią Szwedzi, 5% - Finczycy, pozostałą część – inne narodowości. Językiem urzędowym jest język szwedzki; język fiński jest tu uważany za język mniejszości narodowej razem z czterema innymi językami (Meänkieli , język lapoński sami, cygański, jidysz). Ponad 70% Szwedów się odnosi do Kościołu Szwecji (luterańskiego). Inne religie, które są wyznawane na terytorium Szwecji to katolicyzm, prawosławie oraz islam. Mimo tego Szwecję uważa się za jedno z najmniej religijnych państw świata.

Stolicą jest Sztokholm, którego liczba ludności wynosi ponad 1,3 mln mieszkańców. Drugim co do wielkości miastem jest Göteborg, trzecim – Malmö. Szwecja składa się z 25 regionów administracyjnych albo hrabstw, które się wyodrębniły na podstawie kultury, geografii oraz historii. Zwyczajnie hrabstwa łączą się w trzy wielkie regiony – północny Norrland, centralny Svealand oraz południowy Gotland. Regiony admninistracyjne Szwecji dzielą się na 290 gmin.

Szwecja jest monarchią konstytucyjną z ]jedynym parlamentarnym demokratyckim systemem. Władza króla już przez długi czas sprowadza się tylko do funkcji reprezentacyjnych oraz związanych z ceremomiami. Narodowy organ ustawodawczy nazywa się Riksdag (parlament szwedzki), w którego skład wschodzi 249 osób, które wybierają premiera.

Szwecja ma wysoko rozwiniętą gospodarkę mieszaną, która orientowana jest na export. Podstawowymi zasobami w gospodarce są drewno, energetyka wodna oraz rudy żelaza, które są głównie skierowane na rynek zewnętrzny. Telekomunikacje, produkcja samochodów czy produkcja wyrobów farmaceutycznych również ma wielkie znaczenie. Walutą narodową jest korona. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej oraz OECD. Jest to jedno z najbardziej rozwiniętych „państw powszechnego dobrobytu” na świecie.

W Szwecji znajduje się kilka różnych uniwersytetów oraz szkół wyższych. Do najstarszych oraz największych z nich należą uniwersytety w miastach Uppasala, Lund, Göteborg i Sztokholm. Tylko nieliczne państwa na świecie mają większą liczbę osób z dyplomem III stopnia, niż w Szwecji.

W Szwecji obowiązuje ruch prawostronny. Domena internetowa - .se, międzynarodowy kod telefoniczny - +46.
Search earthinpictures.com site