Słowenia

Słowenia fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Słowenia

Słowenia Kategorie

Słowenia

Słowenia jest niewielkim państwem w Europie Centralnej. Oficjalna nazwa – Republika Słowenii (Republika Slovenija). Stolicą jest miasto Ljubljana. Językiem urzędowym jest język słoweński (ale język węgierski oraz włoski są powszechnie używane w niektórych regionach kraju). Słowenia graniczy z Włochami, Chorwacją, Węgrami oraz Austrią, również częściowo graniczy z wybrzeżem Adriatyckim. Jest to najbogatsze państwo słowiańskie.

W ciągu całej swojej historii współczesna Słowenia wchodziła w skład kilku uformowań państwowych, łącznie z Imperium Rzymskim, Królestwem Franków, Monarchią Habsburską oraz Pierwszym Cesarstwem Francuskim. Słowenia próbowała zdobyć niepodległość kilkakrotnie. 29 października 1918 roku stała się cześcią państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, które było niezależne od Austro-Węgier. Podczas II wojny światowej Słowenia była okupowana oraz aneksowana przez Niemcy, Włochy i Węgry. 3 października 1943 roku otrzymała status państwa w składzie federacji. Stała się jednym z założycieli Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Ostatecznie 25 czerwca 1991 roku wygłosiła niepodległość od Jugosławii.

Powierzchnia Słowenii wynosi 20,273 km2, państwo słoweńskie zajmuje 153. miejsce na świecie co do wielkości terytorium. Na terytorium Słowenii znajduje się niewielka część Alp. Słowenia również graniczy z Morzem Śródziemnym (linia brzegowa wynosi około 47 km). Na większej części państwa są wyżyny i góry. Najwyższa góra na Słowenii to góra Triglav (2,864 m nad poziomem morza). W części południowo-zachodniej kraju znajduje się płaskowyż Kras – jest to region wapniowy z rzekami podziemnymi, wąwozami oraz jaskiniami. Płaskowyż znajduje się między Ljubljaną i Śródziemnomorzem. Mniej więcej połowa kraju jest pokryta lasami. Spotykają się ty trzy klimaty: kontynentalny na północnym wschodzie, surowy wysokogórski w Alpach oraz subśródziemnomorski na wybrzeżu.

Podział administracyjny Słowenii jest następujący:Przymorze (Primorska), Górna Kraina (Gorenjska) i Wewnętrzna Kraina (Notranjska), Dolna Kraina (Dolenjska), Karyntia (Koroška), Styria (Štajerska), Prekmurje. Ponadto, kraj się dzieli na 210 gmin, z których 11 ma status miasta.

Słowenia jest republiką parlamentarną. Główa państwa – prezydent – jest wybierany w głosowaniu narodowym co pięć lat. Parlament słoweński składa się z dwóch izb o nierównej wielkości. Zebranie Narodowe ma największą władzę, podczas gdy Rada Narodowa ma bardzo ograniczone rekomendacyjne oraz kontrolne funkcjie. Na czele władzy wykonawczej stoji premier oraz rada ministrów, którzy są wybierani przez Zebranie Narodowe. Wybory odbywają się co cztery lata.

Liczba ludności Słowenii wynosi około 2 mln (w roku 2009 było to 2,054,199 osób). Gęstość zaludnienia - około 100 osób na km2. 83% stanowią Słoweńcy. Najbardziej liczne mniejszości narodowe stanowią Serbowie, Chorwaci oraz Bośniacy. Najpowszechniejszą religią jest katolicyzm (który wyznaje 57,8%).

Współczesna Słowenia jest rozwiniętym, kwitnącym oraz stabilnym państwem, w którym poziom PKB per capita jest znacznie wyższy niż w innych państwach z gospodarką przejściową w Europie Centralnej. Istnieje, jednak, wielki rozdział poziomu dobrobytu między Słowenią zachodnią oraz południową. Handel Słowenii jest ukierunkowany głównie na państwa Unii Europejskiej. Przemysl oraz budownictwo tworzą około jednej trzeciej PKB. Znaczna część gospodarki znajduje się w rękach państwa (poziom inwestycji zagranicznych w Słowenii jest jeden z najniższych w UE).

Podatki są dość wysokie, a rynek pracy nie jest uważany za elastyczny w stosunku do biznesu. W roku 2010 poziom bezrobocia osiągnął 8,4%. Walutą narodową jest euro.

Słowenia jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Ponadto znajduje się ona w składzie strefy euro, Schengen, OSCE, Rady Europy, NATO, UNESCO, WTO, OECD oraz ONZ.

Główną atrakcją dla turystów na Słowenii jest różnorodność krajobrazów na dość małym terytorium – Alpy, Sródziemnomorze, tereny Panonii oraz pasmo górskie Dinara. Do najbardziej odwiedzanych miejsc należy stolica kraju Ljublkana z jej licznymi budowami w stylu barokowym i secesji wiedeńskiej, oraz unikatowe słoweńskie jaskinie krasowe. Ponadto wielkie znaczenie na Słowenii ma turystyka rozrywkowa. Jest tu największy procent kasyn na tysiąc mieszkańców w Unii Europejskiej. Kasyna Perla oraz Nowa Gorica są uważane za największe w Europie.

Dziś na Słowenii istnieje trzy państwowe uniwersytety (Uniwersytet Ljubljański, Uniwersytet Mariborski oraz Uniwersitet Primorska) oraz jeden uniwersytet prywatny (Uniwerstet w Novej Goricy).

Na Słowenii obowiązuje ruch prawostronny. Domena internetowa - .si, międzynarodowy kod telefoniczny - +386.
Search earthinpictures.com site