Słowacja

Słowacja fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Słowacja

Słowacja Kategorie

Słowacja

Słowacja na mapie

GPS N48.661943°,E19.533691°
Republika Słowacka jest położona w Europie Środkowej, często jest nazywana serdcem Europy. Jest to małe państwo o powierzchni około 49,000 km2. Graniczy z Czechami, Węgrami, Austrią, Polską oraz Ukrainą.

Słowiańscy osiedleńcy przyszli na tereny dzisiejszej Słowacji w V wieku. W VII była ona częścią Państwa Samona. Pod koniec VIII wieku powstało Księstwo Nitrzańskie oraz Księstwo Morawskie, które w roku 833 stworzyły państwo wielkomorawskie. Po jego rozpadzie w roku 907 Słowacja została częścią Węgier. Pod przywództwem Węgier Słowacja została aż do roku 1918. W tym roku została stworzona Czechosłowacja. Podczas II wojny światowej formalnie odzyskała niepodległóść, będąc okupowana przez Niemców. W roku 1945 Czechosłowacja została przywrócona oraz pozostała w takim składzie do roku 1992. Słowacja odzyskała niepodległóść 1 stycznia 1993 roku.

Słowacja jest republiką demokratyczną o systemie rządów parlamentarno-gabinetowych. Jest ona podzielona na 8 krajów (Bratysławski, Trnawski, Nitrzański, Trenczyński, Żyliński, Bańskobystricki, Preszowki, Koszycki). Stolicą jest Bratysława, do pozostałych większych miast należą Koszyce, Żylina, Bańska Bystrica, Nitra. Słowacja jest państwem członkowskim takich organizacji międzynarodowych, jak Unia Europejska, NATO, ONZ. Językiem urzędowym jest język słowacki, ale wędług prawa słowackiego język mniejszości narodowych może być używany w urzędach w miejscach, gdzie mniejszość narodowa stanowi ponad 20% mieszkańców. Walutą narodową jest euro (wcześniej – korona słowacka).

Na Słowacji mieszka 5,5 milionów osób, z których 86% stanowią Słowacy, 11% - Węgrzy, 2% - Rumuni. Inne mniejszości narodowe na Słowacji to Czesi, Niemcy, Ukraińcy czy Rusini. Gęstość zaludnienia wynosi 111 osób na km2. Kościołem dominującym jest kościół rzymskokatolicki.

Na Słowacji rosną takie zboża jak pszenica, owies, jęczmień, żyto, kukurydza oraz ziemniaki, winogrona czy chmiel. Rolnictwo charakteryzuje się też hodowlą zwierząt domowych, koni, owiec oraz drobiu. Na Słowacji wydobywa się węgiel brunatny, rope naftową, gaz ziemny oraz magnezyt. Słowacja głównie importuje mechanizmy, motory samochodowe oraz chemikalia.
Na Słowacji jest kilka szczytów górskich, głównie na północy kraju. Najbardziej znanym z nich są Wysokie Tatry, gdzie najwyższą górą jest szczyt Gerlach (2655 m nad poziomem morza). Najważniejszymi rzekami na Słowacji są Dunaj oraz Vah. Klimat jest umiarkowany.

Skrót międzynarodowy Słowacji to SVK, naklejka na samochodach – SK, domena internetowa - .sk, międzynarodowy kod telefoniczny - +421.
Search earthinpictures.com site