Polska

Polska fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Polska

Polska Kategorie

Polska

Polska na mapie

GPS N52.509535°,E19.248047°
Polska jest państwem, które się znajduje w pólnocnej części Europy Centralnej. Nazwa oficjalna – Rzeczpospolita Polska. Na zachodzie graniczy z Niemcami, na południu – z Czechami i Słowacją, na wschodzie – z Ukrainą i Białorusią, na północy – z Litwą oraz obwodem Kaliningradzkim (enklawą rosyjską). Jednak większą część granicy północnej tworzy z Morzem Bałtyckim. Pod względem wielkości Polska jest na 69. miejscu na świecie.

Chrześcijaństwo przyszło do Polski w 966 roku. Polska została królestwem w roku 1025. W latach 1569-1795 była w składzie Unii Polsko-Litewskiej. Polska odzyskała niepodległość w roku 1918 po I wojnie światowej oraz znów ją straciła podczas II wojny światowej, kiedy się okazała pod okupacją Niemiec faszystowskich oraz Związku Radzieckiego. Ostatecznie Polska odzyskała niepodległość w 1989 roku po upadku komunizmu.

Polska zajmuje powierzchnię o wielkości 312,679 km2, z której tylko 3% zajmuje woda. Część północną kraju tworzy wybrzeże bałtyckie; część środkowa oraz częściowo też północna leżą na terytorium Niziny Środkowoeuropejskiej. Nad nizinami wznoszą się cztery górzyste regiony moren oraz jezior morenowo-zaporowych (Pomorze, Region Wielkich jezior, Kaszubski region jezior, Mazury). Na południu leży Śląsk oraz Mazowsze. Dalej na południe znajduje się teren górski – Sudety, wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie oraz Karpaty (których najwyższa część leży w Tatrach). Najdłuższą rzeką jest Wisła (1,047 km), po niej jest Odra (854 km) oraz Warta (808 km). Klimat jest umiarkowany, oceaniczny na północny oraz kontynentalny na południu.

Ludność Polski wynosi ponad 38 i pół miliona osób. Geśtość zaludnienia – 122 mieszkańcy na km2. Wśród narodowości, mieszkających na terenie Polski, znajdują się Ślązacy, Niemcy, Ukraińcy, Litewcy, Rosjanie, Żydzi, Białorusini itd. Liczba ludności Polski zmniejszyła po wstąpieniu do Unii Europejskiej (część mieszkańców wyjechała do krajów zachodnioeuropejskich, głównie w poszukiwaniu pracy). Polskie mniejszości narodowe można znaleźć w kilku krajach, największą zaś w Stanach Zjednoczonych. Liczba Polaków mieszkających za granicą wynosi 20 mln osób. Językiem urzędowym w Polsce jest język polski (jest to język słowiański). 90% ludności w kraju jest wyznania katolickiego.

Polska jest demokracją parlamentarną. Jest to liberalna demokracja, która się składa z 16 województw. Polska jest państwem członkowskim NATO, OESR oraz Unii Europejskiej. Stolicą oraz największym miastem w kraju jest Warszawa. Do innych większych miast należą Katowice, Łódź, Kraków, „Trójmiasto” Gdańsk-Sopot-Gdynia, Poznań, Wrocław oraz Szczecin.

Międzynarodowy skrót Polski – PL, naklejka na samochodach – Pl, domena internetowa - .pl, międzynarodowy kod telefoniczny - +48.
Search earthinpictures.com site