Czechy

Czechy fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Czechy

Czechy Kategorie

Czechy

Czechy na mapie

GPS N49.817492°,E15.472962°
Czeska republika znajduje się praktycznie w centrum Europy. Jej powierzchnia wynosi 78,866 km2. Składa się z trzech terytoriуw historycznych: Czechy, Morawa oraz część Śląsku. Jest to państwo śrуdlądowe. Graniczy z Niemcami (długość granicy wynosi 810 km), Polską (762 km), Austrią (466 km) oraz Słowacją (265 km).

Historia Czech jest ściśle związana z historią Słowacji. Tworzyły jedno państwo praktycznie w ciągu całego XX wieku. Kraje zostały rozdzielone oraz odzyskały niepodległość dopiero w roku 1993, 1 stycznia. Jednak była to głуwnie decyzja politykуw, a nie mieszkańcуw obu państw. Jeszcze przed utworzeniem Czechosłowacji, dzisiejsze Czechy stanowiły część Austro-Węgier.

Na terytorium Czech mieszka niewiele ponad 10 milionуw ludzi, gęstość zaludnienia wynosi 131 osуb na km2. Najbardziej licznymi mniejszościami narodowymi są Słowacy, Polacy oraz Niemcy. Około 55% ludności w Czechach jest ateistami, 30% podlega Kościołowi Rzymskokatolickiemu, 4% jest luteranami oraz pozostałe 11% wyznaje inne religie.

Czeska Republika jest demokracją parlamentarną, w ktуrej głową państwa jest prezydent. Jest podzielona na 13 krajуw oraz miasto wydzielone – Pragę, ktуre rуwnież jest największym miastem oraz stolicą. W Pradze mieszka ponad milion mieszkańcуw. Pozostałe większe miasta to Brno, Plzeń, Olomoun oraz Ostrawa. Czeska Republika jest członkiem kilku organizacji międzynarodowanych, takich jak Unia Europejska, ONZ oraz NATO. Mimo że Czechy są członkiem UE, nadal narodową walutą pozostaje czeska korona (CZK). Językiem urzędowym w Czechach jest język czeski.

Największym szczytem w kraju jest gуra Śniezka (1,602 m nad poziomem morza), najniższy punkt znajduje się niedaleko Hrensko, gdzie rzeka Łeba opuszcza terytorium Czech (117 m pod poziomem morza). Gуry w Czechach leżą przy granicach. Najbardziej znane to Karkonosze. Większość basenуw rzek jest rуwninna. Najdłuższą rzeką jest rzeka Vltava. Klimat jest umiarkowany.

Z produktуw rolnych na terytorium Czech rośnie pszenica, owies, żyto, jęczmień, ziemniaki, kukurydza, owoce i warzywa. Dość popularny jest rуwnież chmiel. Hoduje się tu świnie, owce, konie oraz drуb. Przemysł zajmuje się wydobywaniem węgla czarnego oraz brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, lignitu, wolframu, uranu, cyny, metali polimetalicznych oraz grafitu. Większa część energii pochodzi z elektrowni ciepłowych (76%), rуwnież energia się produkuje w elektrowniach atomowych (20%) oraz mniej niż 3% w elektrowniach wodnych.

Skrуt międzynarodowy Czeskiej Republiki to CZE, naklejka na samochodach – CZ, domena internetowa - .cz, międzynarodowy kod telefoniczny - +420.
Search earthinpictures.com site