Austria

Austria fotogaleria - zdjęcia, fakty, i informacja na Austria

Austria Kategorie

Austria

Austria na mapie

GPS N47.26432°,E13.139648°
Austria ( austr. Österreich) jest państwem położonym w Europie Środkowej. Pełna nazwa kraju – Republika Austrii (Republik Österreich). Zajmuje tereny o powierzchni 83 858 km2, graniczy z Niemcami, Liechtensteinem, Szwajcarią, Włochami, Słowenią, Słowacją oraz Czechami.

Jest to republika federalna, podzielona na 9 krajów związkowych (Bundesleander): Burgenland, Karytnia (Kaernten), Dolna Austria (Niederoesterreich), Górna Austria (Oberoesterreich), Salzburg, Styria (Steiermark), Tyrol (Tirol), Vorarlberg oraz Wiedeń (Wien), które jest również stolicą Austrii. Każdy kraj ma własny rząd, ale wszystkie jednakowo podporządkowują się władzy federalnej.

System prawny Austrii jest oparty na systemie prawa kontynenantelnego, który wywodzi się z prawa rzymskiego. Na czele systemu ustrojowego stoji Sąd Konstytucyjny, który ustanawia akty prawne. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich na okres 6 lat. Kanclerz państwa jest tradycyjnie wybierany z partii większościowej Rady Narodowej; zastępcę kanclerza wybiera prezydent kierując się rada kanclerza. Dwuizbowe Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung) składa się z Rady Federalnej (Bundesrat), w skład której wchodzi 62 osoby, każdy z członków Rady Federalnej reprezentuje każdy kraj, każdy kraj ma co najmniej trzech reprezentantów; członkowie Rady Federalnej są wybierani na okres 5 albo 6 lat. W skład Zgromadzenie Federalnego wchodzi również Rada Narodowa (Nationalrat) – z 183 miejscami; członkowie Rady Narodowej są wybierani na wyborach bezpośrednich na 4 lata.

Austria musiała walczyć o swoją niepodległość trzykrotnie. 17 września 1156 powstało Księstwo Austrii. 11 sierpnia 1804 zostało ogłoszone Cesarstwo Austriackie. Ponadto po I wojnie światowej 12 listopada 1918 powstała Republika Austriacka. To, co kiedyś było centrum mocy Austro-Węgier, stało się małą republiką po swojej przegranej w I wojnie światowej. Po przyłączeniu do Niemiec nazistowskich w 1938 roku oraz dalszej okupacji do roku 1945, status Austrii przez 10 lat był niepewny. Podpisanie Deklaracji o niepodległości Austrii w 1955 roku uwolniło kraj od okupacji, przyznało niepodległóść Austrii oraz zabroniło zjednoczenia z Niemcami. Prawo konstytucyjne w tym samym roku ogłosiłó stan permanentnej neutralności państwa.

Językiem urzędowym w Austrii jest język niemiecki, ale isnieją jeszcze trzy języki, które są oficjalne na poziomie regionalnym: słoweński (w Karytnii), chorwacki i węgierski (w Burgenlandzie). Ponad 91% populacji stanowią austriacy, pozostałą część – mniejszości narodowe, głównie słoweńcy, chorwaci, turcy oraz niemcy. Kościołem dominującym jest kościół rzymskokatolicki, do którego należy ponad 73% ludności, za nim następują protestantyzm oraz islam (ponad 4%). Około 12% obywatelstwa są ateistami. Liczba ludności wynosi 8 mln mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia stanowi 98 osób na km2.

Austria jest państwem członkowskim ONZ (od roku 1955) oraz Unii Europejskiej (też od 1995 roku). Walutą narodową jest euro. Jest to kraj z dobrze rozwiniętą gospodarką rynkową oraz z wysokim poziomem życia. Gospodarka austriacka otrzymuje zyski głównie z mocnych więzi komercyjnych, szczególnie w obszarze bankowości oraz ubezpieczeń. Gospodarka składa się z trzech sektorów: wielkiego sektora usług, sektora przemysłowego oraz małego, ale wysoko rozwiniętogo sektora rolniczego. Najbardziej rozwiniętymi branżami przemysłu są - budownictwo, produkcja maszyn, samochodów oraz ich części, jedzenia, metali, chemikalii, przerabianie drewna, produkcja papieru i kartonu, transportu. Również jest rozwinięta branża turystyczna. Z produktów rolniczych produkuje się tu zboże, ziemniaki, buraki cukrowe, wino, owoce, wyroby mleczne oraz hoduje się bydło, świnie oraz drób.

Większość części zachodniej kraju jest pokryta szczytami górskimi Alp. Największy szczyt nazywa się Grössglockner, jego wysokość wynosi 3,798 m nad poziomem morza. Żyzne tereny znajdują się w części wschodniej. Większość rzek tworzy basen rzeki Dunaj, której długość na terytorium Austrii wynosi około 460 km. Najważniejsze rzeki poza Dunajem to Inn, Lech, Traun, Salzach, Enns oraz Dyje. W Alpach znajduje się wiele jezior glacjalnych (na przykład, jezioro Ossiacher, jezioro Wörther, jezioro Faaker itd.). Największe jezioro austriackie – Neusidler See – znajduje się na granicy austriacko-węgierskiej.

Do najbardziej znanych austriajczyków należą na przykłąd Sigmund Freud, Wolgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn czy Franz Schubert.
Międzynarodowy skrót Austrii to AUT albo AT, naklejka na samochodach – A, domena internetowa - .at, międzynarodowy kod telefoniczny - +43.
Search earthinpictures.com site