Kip Štefana Daxnera na Daxnerovom trgu

slike, fotografije, činjenice i informacije na Kip Štefana Daxnera na Daxnerovom trgu (Bratislava)

Kip Štefana Daxnera na Daxnerovom trgu ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site