בית ספר תיכון ע“ש אדם מיצקביץ'

() בית ספר תיכון ע“ש אדם מיצקביץ' - תמונות, תצלומים, עובדות ומידע בקטוביץ, %%% - כדור הארץ בתמונות

בית ספר תיכון ע“ש אדם מיצקביץ' ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site