כיכר טיימס בלילה

() כיכר טיימס בלילה - תמונות, תצלומים, עובדות ומידע בניו יורק, %%% - כדור הארץ בתמונות

כיכר טיימס בלילה ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site