Γεννήτρια του περιεχόμενου για ελεύθερη χρήση στις ιστοσελίδες


Τοποθετήστε στις δικές σας ιστοσελίδες την συλλογή εικόνων δωρεάν!

Επιλέξτε μία από τα δείγματα περιεχόμενου για ελεύθερη χρήση ή δημιουργήστε το δικό σας περιεχόμενο με τρία απλά βήματα:
  1. 1ο Τακτοποιήστε το δικό σας περιεχόμενο.
  2. 2ο Διαλέξτε κωδικό, το οποίο προτιμάτε.
  3. 3ο Τοποθετήστε τον κωδικό όπουδήποτε ανάμεσα σε σήματα <body> και </body> της δικιάς σας ιστοσελίδας.
Προβολή περιεχόμενου

1ο βήμα: Τακτοποιήστε το δικό σας περιεχόμενο
είδος συλλογής: Κατηγορία:
Μέγεθος των εικόνων: Παράθυρο στόχου (target)/ονομασία πλαίσιου:
 
των γραμμών: των στύλων: Προσανατολισμός των εικόνων:
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
* Max 32 pictures.

Margin: color #
width
Border: color #
width

2ο βήμα: Πάρτε τον κωδικό Κωδικός για PHP require:


Δυναμικός HTML κωδικός:


Στατικός HTML κωδικός:

3ο βήμα: Τοποθετήστε τον κωδικό στον HTML κωδικό των δικών σας ιστοσελίδων

Εμπνευστείτε ή χρησημοποιήστε ένα από τα δείγματα του περιεχόμενου.


Search earthinpictures.com site