Europa-Parlamentet – broen mellem Louise Weiss bygning og Winston Churchill bygning

billeder, fotografier og oplysninger om Europa-Parlamentet – broen mellem Louise Weiss bygning og Winston Churchill bygning (Strasbourg)

Europa-Parlamentet – broen mellem Louise Weiss bygning og Winston Churchill bygning ( 640x480 )
Search earthinpictures.com site