Usa

Usa - fotogalerie, obrázky a informace o Usa

Usa Kategorie

Usa

Usa na mapě

GPS N37.09024°,W95.712891°
Spojené státy americké (USA), též známé jen jako Spojené státy, leží v Severní Americe. Na severu hraničí s Kanadou, na jihu s Mexikem. Západní pobřeží je omývané Tichým oceánem, východní Atlantickým oceánem. Pojmenování Amerika je ženskou variantou jména italského mořeplavce Ameriga Vespucciho.

Toto území bylo osídlené původními obyvateli před 15 000 lety, možná dříve. Kontinent objevil Kolumbus jen náhodou v roku 1492. V 15. století začali Evropané kolonizovat nově objevenou zemi a v roce 1607 byla založená první osada – Jamestown. Rostoucí napětí mezi Amerikou a Británií vyústilo do revoluce, ve které si americké kolonie vydobyly nezávislost v roce 1776. Toto vítězství se oslavuje dodnes v Den nezávislosti – 4. července. Historie Spojených států amerických je neskutečně bohatá na mnohé události, navzdory tomu, že není zdaleka tak dlouhá jako historie jiných zemí. Poslední událostí smutně známou na celém světě byl teroristický útok na newyorský Manhatton 11. září 2001.

Pokud jde o politické uspořádání Spojených států, je to nejdéle existující konstituční republika s nejstarší písemnou ústavou na světě. Fungují tu dvě hlavní politické strany – Republikáni a Demokraté. Moc je rozdělena do třech úrovní: federální, státní a místní.

Federace se skládá z 50 států. Všechny kromě Aljašky a Havaje jsou kontinentální. Ke Spojeným státům patří i další jiné území a oblasti. Za zmínku stojí minimálně kolumbijský distrikt – District of Columbia, ve kterém se nachází hlavní město spojených států – Washington.

Díky rozloze je geografie i podnebí velmi rozdílné. V severní Aljašce dominuje tundra a arktické podnebí a teploty tu klesají až na -62°C. Naopak v pouštním Údolí smrti v Kalifornii byla naměřena nejvyšší teplota 56,7°C, druhá nejvyšší hodnota naměřená na Zemi vůbec.

Hospodářský systém Spojených států může být popsán jako smíšené kapitalistické hospodářství, ve kterém podniky a soukromé firmy tvoří většinu mikroekonomických rozhodnutí a vláda zasahuje do domácího hospodářství co nejméně. Hospodářská činnost je rozdílná na různých místech země.

Počet obyvatel byl v roce 2006 v červnu 298 067 801. Okolo 79% obyvatel žije ve městech. V zemi žije 31 etnických skupin s více než miliónem zástupců plus mnoho dalších s menším počtem zástupců. Většina Američanů, okolo 67%, jsou relativně nesmíšení přímý potomkové Evropanů. Afričtí Američani, černoši, jsou většinou potomkové Afričanů, které do země přivezli jako otroky v 17. až 19. století. Tvoří asi 13% populace. Nejmarkantnější demografickou tendencí v současnosti jsou imigranti z Latinské Ameriky. Pokud jde o náboženské rozložení obyvatelstva, 52% tvoří Křesťané s protestantským vyznáním víry, následuje Římskokatolická církev s 24%. 1% patří Judaizmu a Islámu, zbylá procenta se dělí mezi ostatní existující církve.

Ačkoliv Spojené státy nemají oficiální jazyk, národním jazykem je vlastně angličtina. Krom toho patří k rozšířeným jazykem i španělština (či španělská kreolčina), čínština (nejvíce pekinská čínština), francouzština (hovorové nářečí), tagalogčina, vietnamština a němčina.
Protože Spojené státy tvoří převážně imigranti a jejich potomkové z celého světa, kultura země je jednou velkou smíšeninou a označuje se termínem „melting pot“ (kotlík, slévárenský kotel). Přistěhovalci se postupně asimilují sjednocené americké kultuře. Nedávno představený model americké kultury je pluralitní model salátové mísy, podle kterého si imigranti ponechávají minimálně charakteristické rysy své domácí kultury, které nesplývají s celkem. Klíčovým komponentem americké kultury je „americký sen“, víra, že tvrdou prací, odvahou a sebeurčením si každý může vybojovat lepší život, bez ohledu na to, z které sociální vrstvy pochází.
Search earthinpictures.com site