Rakousko

Rakousko - fotogalerie, obrázky a informace o Rakousko

Rakousko Kategorie

Rakousko

Rakousko na mapě

GPS N47.26432°,E13.139648°
Rakousko (místní název Österreich) je státem na západě střední Evropy. Oficiální název je Rakouská republika (Republik Österreich). Rozloha Rakouska je 83 858 kilometrů čtverečných a k sousedním státům patří: Německo, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko, Slovensko a Česká republika.

Rakousko je federální republikou skládající se z devíti zemí: Burgenland, Kaernten (Korutansko), Niederoesterreich (Dolní Rakousko), Oberoesterreich (Horní Rakousko), Salzburg (Salzbursk), Steiermark (Štajersko), Tirol (Tyrolsko), Vorarlberg (Vorarlbersko) a Wien (Vídeň). Vídeň je zároveň hlavním městem země. Každá ze zemí má vlastní vládu a kromě toho existuje ještě federální vláda, společná všem zemím. Právní systém je založený na občanském právním systému s kořeny v Římském právu. Hlavou státu je prezident přímo volený lidmi každých šest let. Kancléřem podle tradice bývá předseda většinové strany v Národní radě. Zastupující kancléř je vybraný prezidentem na radu kancléře. Spolkové sdružení – Bundesversammlung se skládá ze Spolkové rady (Bundesrat) a z Národní rady (Nationalrat). Spolková rada má 62 členů, kteří reprezentují jednotlivé země. Jejich počet závisí na počtu obyvatel každé země, ale každá z nich má minimálně tři zástupce. Jejich funkční období trvá pět nebo šest let. V Národní radě je 183 křesel a její členové jsou voleni v přímé volbě na čtyři roky.

Rakousko získalo nezávislost třikrát. 17. září 1156 bylo založené Rakouské vévodství, 11. srpna 1804 to byla Rakouská říše a nakonec, po první světové válce, 12. listopadu 1918 Rakouská republika. Tehdejší centrum moci Rakousko-Uherské říše se stalo malou republikou po porážce v první světové válce. V roce 1938 bylo Rakousko připojené k nacistickému Německu a následně okupované vítěznými spojeneckými vojsky v 1945. Jeho statut byl celou dekádu nejasný, až v roku 1955, podepsáním Státní smlouvy se ukončila okupace a byla uznána rakouská nezávislost. Státní smlouva též zakazovala Rakousku znovu se spojit s Německem. V tomto roce Rakousko přijalo ústavní zákon o nezávislosti země.

Oficiálním celonárodním jazykem je němčina a na regionální úrovni jsou uznané ještě tři další oficiální jazyky: slovinština (v Korutánsku), chorvatština (v Burgenlandu) a maďarština (taktéž v Burgunlandu). Víc ne 91% populace jsou Rakušané, zbytek tvoří národnostní menšiny (nejvíce Slovinci, Chorvati, Turci a Němci). Co se týká náboženství, převládá římskokatolické (s více než 73%), potom protestantské a muslimské (oboje s více než 4%). Asi 12% populace je nevěřících. Celkově žije v Rakousku 8 milionů obyvatel s průměrnou hustotou osídlení 98 obyvatel na kilometr čtverečný.

Rakousko je členem OSN (od roku 1955) a též členem Evropské unie (od 1995). Měnou je Euro. Je státem s dobře rozvinutou tržní ekonomikou a vysokou životní úrovní. Rakouská ekonomika též výrazně profituje z obchodních vztahů hlavně v bankovním a pojištěneckém sektoru. Ekonomiku charakterizuje i rozsáhlý sektor služeb, průmyslu a sice malý, zato vysoce rozvinutý, sektor zemědělství. V rámci průmyslu nejvíce převládá stavebnictví, strojírenství, automobilový a potravinářský průmysl, výroba a zpracování kovů, chemikálií, dřeva a stavebního dřeva, papíru, lepenky a komunikačních vybavení a také turizmus. Ze zemědělských produktů je třeba zmínit pěstování obilí, brambor, cukrové řepy, vína, ovoce a mléčných výrobků a chov dobytka, prasat a drůbeže.
Většinu západní části Rakouska pokrývají Alpy. Nejvyšším vrcholem je Grössglockner s výškou 3798 metrů nad mořem. Úrodné nížiny se nachází na východě. Většina řek patří do povodí Dunaje, jehož délka na rakouském území je 460 kilometrů. Nejvýznamnějšími řekami jsou Inn, Lech Traun, Salzach, Enns a Dyje. Ostatní vodstvo je tvořené většinou ledovcovými jezery v Alpách (například Ossiacher See, Wörther See, Faaker See), ale největší jezero Neusiedler See leží na hranicích s Maďarskem.

K významným rakouským osobnostem patří Sigmund Freud, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn či Franz Schubert.

Mezinárodní označení Rakouska je AUT nebo AT, označení motorových vozidel je A, internetová doména je .at a mezinárodní telefonní předvolba je +43.
Search earthinpictures.com site