Německo

Německo - fotogalerie, obrázky a informace o Německo

Německo Kategorie

Německo

Německo na mapě

GPS N51.206883°,E9.711914°
Německo (Spolková republika Německo nebo Bundesrepublik Deutchland v němčině) je zemí s rozlohou 357 021 kilometrů čtverečných, ležící ve střední Evropě. Hraničí s Rakouskem (784 km), Českou republikou (646 km), Dánskem (68 km), Francií (451 km), Lucemburskem (138 km), Holandskem (577 km), Polskem (456 km), Švýcarskem (334 km) a omývá ho Baltické a Severní moře. Na severu země jsou nížiny, ve středu vysočiny a na jihu se nacházejí Bavorské Alpy. Nejvyšší horou je Zugspitze (2963 metrů nad mořem). Podnebí je mírně přímořské, se studenými vlhkými a chmurnými zimami a horkými léty.

Německo je federální republikou rozdělenou do 13 států, zemí: Baden-Wuerttemberg, Berlín, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt a Schleswig-Holstein a třech nezávislých států: Freistaaten; Bayern, Sachsen a Thueringen. Hlavním městem je Berlín s více než třemi milióny obyvatel. Jiná velká města jsou Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Hamburg a Cologne. Německo je členem vícero mezinárodních organizací jako EU, OSN, NATO, G8 či OESD. Měnou je Euro.

Pokud jde o historii, Německo získalo nezávislost 18. ledna 1871, kdy byla sjednocena Německá říše. V obou světových válkách bylo Německo poražené a po druhé světové bylo rozdělené na čtyři okupované zóny (Velká Británie, USA, SSSR a nakonec Francie). Německá spolková republika (NSR) čili Západní Německo vzniklo 23. května 1949 a bylo tvořené tehdejšími zónami Velké Británie, USA a Francií; Německá demokratická republika (NDR) čili východní Německo bylo založené 7. října 1949 a tvořila ho bývalá zóna SSSR. Obě části Německa se sjednotily 3. října 1990 a čtyři vládnoucí mocnosti se formálně vzdaly svých práv 15. března 1991.

V Německu žije skoro 82 a půl miliónu obyvatel s hustotou zalidnění 230 obyvatel na kilometr čtverečný. Etnické a náboženské složení obyvatelstva je následující: Němci 91,5%, Turci 2,4%, jiné národnosti 6,1% (většinou Řekové, Italové, Poláci, Rusové, Srbo-Chorvati a Španělé); Protestanti 34%, Římští katolíci 34%, Muslimové 3,7% a jiní 28,3%. Oficiálním jazykem je Němčina.

Německo je bohatá země s technologicky vyspělou ekonomikou – pátá na světě. Je zemí s nejpomaleji se rozvíjejícím hospodářstvím ze zemí eurozóny. Modernizace a integrace východního Německa je dlouhým a nákladným procesem, asi 70 miliard dolarů ročně poskytuje západní část na podporu východní. Nezaměstnanost je chronickým problémem. Většina obyvatel pracuje ve službách, na druhém místě je průmysl a nakonec je to zemědělství. V průmyslové výrobě patří Německo k největším světovým a technologicky nejvyspělejším výrobcem železa, oceli, uhlí, cementu, chemikálií, strojů, motorových vozidel, strojního nářadí, elektroniky, jídla a nápojů, ve stavbě lodí a výrobě textilu.

Mezinárodní zkratka Německa je DEU, označení motorových vozidel je D, internetová doména .de a mezinárodní telefonní předvolba +49.
Search earthinpictures.com site