Maďarsko

Maďarsko - fotogalerie, obrázky a informace o Maďarsko

Maďarsko Kategorie

Maďarsko

Maďarsko na mapě

GPS N47.182246°,E19.368896°
Maďarsko je země nacházející se ve východo-střední části Evropy. Oficiální název je Maďarská republika (Magyar Koztarsasag). Hraničí s Rakouskem, Slovenskem, Ukrajinou, Rumunskem, Srbskem, Chorvatskem a Slovinskem. Hlavním městem je Budapešť. K dalším velkým městům patří Debrecín a Miškolc.

Rozloha Maďarska je 93 030 kilometrů čtverečných. Nejvyšším bodem je Kekes (1 014 metrů nad mořem), nejnižším Tisa (78 metrů nad mořem). Nejdelší řekou je Dunaj. Klima je vnitrozemské, s vlivy Středozemního moře a Atlantického oceánu.

Pokud jde o obyvatele, v Maďarsku žije 10 300 000 lidí, hustota zalidnění je 109 obyvatel na kilometr čtverečný. 60% obyvatel žije ve městech. Většina (90%) obyvatel jsou Maďaři, k jiným národnostem patří Rómové, Němci, Židi a Slováci. Obyvatelé se hlásí nejvíce k Římsko-katolickému náboženství, jsou tu však i protestanti a židé. Úředním jazykem je maďarština.

Historie Maďarska se začala psát v roce 896, kdy maďarské kmeny pod vedením Arpáda osídlily Karpatskou kotlinu. Dalším významným datumem byl rok 1000, kdy král Štefan konvertoval na křesťanství. Po dobu vlády dynastie Arpádovců (ale ještě i předtím, od 9. století) se Maďarsko stalo součástí Velké západoevropské civilizace. Po prohrané bitvě s Otomanovou říší v roku 1526 (bitva u Moháče) bylo Maďarsko rozdělené na tři části. O 150 let déle se dvě z nich dostaly pod nadvládu Rakouska a Maďarsko se stalo součástí Rakousko-Uherské monarchie. V roce 1867 se Maďarsko stalo teoreticky plnohodnotnou polovicí monarchie. Ta však zanikla po první světové válce a 16. listopadu 1918 vznikla nezávislá Maďarská republika. V roce 1920 bylo území Maďarska zredukované o dvě třetiny a populace o třetinu jako důsledek Trianonské dohody. Od té doby žijí v okolních státech početné maďarské menšiny. V 30-tých letech minulého století se Maďarsko spojilo s nacistickým Německem a získalo zpět některé ze ztracených území. Avšak během druhé světové války se situace změnila a Nacisti okupovali Maďarsko, protože ho nepovažovali za spolehlivého spojence. Po válce bylo Maďarsko osvobozené a následně okupované sovětskou armádou.

Administrativně je země rozdělena na 19 částí. I když je Maďarsko členem Evropské unie, měnou je stále Forint. Země je členem i jiných mezinárodních seskupení, například NATO, OSN, OECD či CEFTA.

Ekonomicky Maďarsko roste. Dostává přibližně jednu třetinu přímých zahraničních investicí, které plynou do střední Evropy. 65% obyvatel pracuje ve službách, 27% v průmyslu a 8% v zemědělství.

Mezinárodní kód Maďarska je HUN, označení motorových vozidel H, internetová doména .hu a mezinárodní telefonní předvolba +36.
Search earthinpictures.com site