Holandsko

Holandsko - fotogalerie, obrázky a informace o Holandsko

Holandsko Kategorie

Holandsko

Holandsko na mapě

GPS N51.68618°,E4.899902°
Holandsko je jedním ze třech států Beneluxu. Leží v západní Evropě, mezi Německem a Belgií, hraničí též se Severním mořem. Oficiální název země je Holandské království (Koninkrijk der Nederlanden). Zabírá plochu 41 526 čtverečných kilometrů, většinu tvoří pevnina. Holandsko je nížinatou krajinou, kopce se nacházejí jen na jihovýchodě. Nejvyšším bodem v zemi je Vaalsberg s nadmořskou výškou 322 metrů. Nejnižší bod, Zuidplaspolder, je položený 7 metrů pod úrovní moře. Podnebí je mírné.

Hlavním městem Holandska je Amsterdam, významné jsou i města Rotterdam a Haag. Co se týká formy vlády, Holandsko je konstituční monarchií. Je rozdělené na 12 provincií (Drenthe, Flevoland, Friesland (Fryslan), Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland) a patří k němu dvě závislé území Aruba a Holandské Antily. Holandské království bylo založeno v roce 1815. O patnáct let později se od něho oddělila Belgie a vytvořila samostatné království. V období první světové války zůstalo Holandsko nezávislé, ale při druhé světové válce trpělo pod okupací Německa. Země byla jedním ze zakládajících členů NATO a dnešní Evropské unie a též se podílela na zavedení Eura v roku 1999.

V zemi žije téměř 16 a půl miliónu obyvatel, 83% z nich jsou původní Holanďané, zbylých 17% patří k různým národnostem, nejvíce k Turkům, Maročanům a k různým jiným národnostem z východu Evropy. Hustota obyvatel je 378 obyvatel na kilometr čtverečný. 40% obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství, 31% je Římských Katolíků a k ostatním církvím patří Holandská reformní církev, Kalvinisti a Muslimové. V Holandsku jsou dva úřední jazyky – Holandština a Fríština.

Holandsko má prosperující otevřené hospodářství, které do velké míry závisí na zahraničním obchodě. Vyznačuje se stabilními průmyslovými relacemi, mírnou nezaměstnaností a inflací a Holandsko je též důležitou evropskou tranzitní zemí. Průmysl se soustředí nejvíce na potravinářskou výrobu, chemikálie, zpracovávání surové nafty a elektrické zařízení. Vysoko mechanizované zemědělství zaměstnává pouze okolo 2% pracujících, navzdory tomu dodává velké množství produktů na domácí zpracování i export. Hlavními pěstovanými plodinami je obilí, brambory, cukrová řepa, ovoce a zelenina, chová se dobytek. Většina obyvatel pracuje ve službách – až 79%.

Mezinárodní označení Holandska je NLD, na označení motorových vozidel se používá zkratka NL, internetová doména je .nl a mezinárodní telefonní předvolba je +31.
Search earthinpictures.com site