Belgie

Belgie - fotogalerie, obrázky a informace o Belgie

Belgie Kategorie

Belgie

Belgie na mapě

GPS N50.604159°,E4.438477°
Belgie je jedním ze států Beneluxu. Oficiální název země je Belgické království (Royaume de Belgique / Koninkrijk Belgie). Leží na západě Evropy a sousedí s Francií, Německem, Lucemburskem, Holandskem a omývá ji Severní moře. Rozlohou zabírá více než 30 500 kilometrů čtverečných. Na severozápadě země se nacházejí nížiny, ve středu to jsou kopcovité vrchy a na jihovýchodě hornaté Ardenské Lesy. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem není velmi velký, pouze 694 metrů (nejníže položený bod je Severní moře a nejvyšší hora Belgie je Signal de Botrange s výškou 694 metrů nad mořem). Belgie má mírné podnebí.

V zemi žije okolo 10 350 000 obyvatel s hustotou zalidnění 335 obyvatel na kilometr čtverečný. Střední věk je 40.9 let. Většina obyvatel je belgické národnosti, co však znamená, že jsou buď Flámové (58%) nebo Valoni (31%). Zbylých 11% tvoří smíšené obyvatelstvo. Belgie má tři úřední jazyky – holandština, kterou hovoří Flámové, francouzština u Valonů a asi 1% obyvatel hovoří německy. Co se týká náboženství, převládá římskokatolické (75%). Zbylých 25% jsou převážně protestanti.

Belgie je konstituční monarchie s vládním systémem federální parlamentní demokracie. Hlavním městem je Brusel s téměř miliónem obyvatel. Administrativně je krajina rozdělena na 10 provincií a tři regiony (Brusel, Flámsko a Valonsko). Na základě novelizace z roku 1993 existují dnes v Belgii tři úrovně vládnutí (federální, regionální a vláda čtyř jazykových komunit), které si dělí povinnosti a zodpovědnost. Belgie je křižovatkou západní Evropy a Brusel je vzdálený jen 1000 kilometrů od všech větších západních evropských hlavních měst. Je sídlem Evropské Unie a NATO. Země získala nezávislost 4. října 1830, kdy dočasná vláda deklarovala nezávislost od Holandska. 21. července 1831 král Leopold I zasedl na trůn.

Belgie má moderní ekonomiku založenou na soukromých podnicích, které profitují hlavně z centrální geografické polohy země, z vysoko rozvinuté dopravní sítě a široké průmyslové a hospodářské základny. Většina průmyslu je koncentrovaná do zalidněné oblasti Flámska na severu. Protože Belgie má jen málo přírodních zdrojů a podstatnou část surových materiálů musí dovážet a množství zboží vyváží, je závislá na stavu světových trhů. Do evropské měnové unie vstoupila v roce 2002. Nejvíce rozvinutá odvětví průmyslu jsou strojírenství a kovové produkty, montáž motorových vozidel, přepravní zařízení, vědecké přístroje, potravinářský, chemický, textilní, sklářský a ropný průmysl. Ze zemědělských produktů jsou nejčastější cukrová řepa, čerstvé ovoce a zelenina, obilí, tabák, hovězí, telecí a vepřové maso a mléko.

Mezinárodní zkratka pro Belgii je BEL, na označení motorových vozidel se používá B internetová doména má zkratku .be a mezinárodní telefonní předvolba je +32.
Search earthinpictures.com site