Rímske fórum (Foro Romano) v noci

obrázky, fotky a informácie o Rímske fórum (Foro Romano) v noci (Rím)


Rímske fórum (Foro Romano) v noci ( 640x480 )
Umiestnite si tento obrázok na vlastnú webstránku!
Pozrite si obrázok v nasledujúcich rozlíšeniach: 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x960
Rímske fórum je tiež známe aj pod latinským menom Forum Romanum. Je to jedno z najdôležitejších archeologických miest na svete. Je to centrum, okolo ktorého sa budovalo celé rímske impérium. Nachádza sa medzi vrchmi Palatine a Capitoline. Rímske fórum bolo považované za centrum ako republiky, tak ja ríše, ekonomické centrum, mestské námestie a miesto, kde sa zhromažďovali ľudia kvôli právu a spravodlivosti. Nachádzajú sa tu najstaršie a najdôležitejšie stavby starovekého mesta.

Pôvodne tu stála trávnatá močarina, ktorá bola v 7. storočí pred Kristom odvodnená. Numa Pompilius tu dal postaviť prvý mestský kráľovský palác Regia. Neskôr Tullus Hostilius vystaval faru (Curia) a uzavrel snemovňu (Comitium). V roku 600 pln. Tarquinius Priscus dal oblasť prvýkrát vydláždiť. Július Cézar upravoval fórum až do svojej smrti a potom jeho prestavbu dokončil Octavius. Mnoho z palácov z obdobia kráľovstva aj republiky bola v priebehu času zbúraných a znovu obnovených dokonca aj niekoľkokrát.

Rímske fórum sa začalo rozpadať už v 8. storočí. V stredoveku bola značná časť pamiatok pochovaná pod sutinami a miesto sa zmenilo na pole, na ktorom sa pásol dobytok. Pokusné vykopávky sa začali na konci 18. storočia. Úplne však bolo Rímske fórum odhalené až na začiatku 20. storočia.

Nachádza sa tu moderná socha Júlia Cézara a niekoľko ďalších pamiatok, ktoré tvorili Rímske fórum. Z chrámov sú to napríklad Saturnov chrám, Vestin chrám, Cézarov chrám či Vaspesianov a Titov chrám. Sú tu tri baziliky: Bazilika Aemilia, Bazilika Julia a Maxentiova a Constantinova bazilika a štyri oblúky: Oblúk Septima Severa, Titov oblúk, Tiberiov oblúk a Augustov oblúk. K ostatným stavbám patria napríklad Regia – pôvodne rezidencia rímskych kráľov; Rosta – miesto, odkiaľ rečnili politici k občanom Ríma; Curia Hostilia (neskôr prestavaná na Curia Julia) – miesto rímskeho senátu; Umbilicus Urbi – vytvorené centrum mesta, odkiaľ sa merali všetky vzdialenosti v Ríme a Rímskej ríši; Atrium Vestae – dom vestálskych panien a niekoľko ďalších.

Okrem Rímskeho fóra bolo v Ríme viacero fór, najdôležitejšími boli Fórum Iulium, Fórum Augustum, Fŕum Transitorium (tiež Fórum Nervae) a Trajanské fórum.
Search earthinpictures.com site