Volkstheater (Ľudové divadlo)

obrázky, fotky a informácie o Volkstheater (Ľudové divadlo) (Viedeň)


Volkstheater (Ľudové divadlo) ( 640x480 )
Umiestnite si tento obrázok na vlastnú webstránku!
Pozrite si obrázok v nasledujúcich rozlíšeniach: 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x960
Volkstheater, známe tiež ako „Deutsches Volkstheater“ (Nemecké ľudové divadlo) bolo postavené pred viac ako sto rokmi, v rokoch 1888 – 1889. Jeho architektmi sa stali Ferdinand Fellner & Hermann Helmer. Nachádza sa v siedmom viedenskom obvode, na križovatke troch ulíc: Burggasse, Museumsgasse a Neustiftgasse. Založila ho skupina viedenských mešťanov ako kontrast ku „Hofburg theatre“ (Kráľovské divadlo), aby sa vtedajšie, populárne (ľudové), klasické a taktiež rakúske hry stali dostupné pre širšie publikum. Premiérovou hrou bola hra Ludwiga Anzengrubera: „Der Fleck auf der Ehr´”, hraná 14. septembra 1889. V rokoch 1901 až 1911 sa divadlo rozrástlo (v roku 1907 bola pridaná reštaurácia vo vstupnej hale a pokladňa).

Počas druhej svetovej vojny sa divadlo stalo súčasťou nacistického programu „Kraft durch Freude” (vo voľnom preklade Sila cez radosť) a bolo premenované na „Kraft-durch-Freude-Theater”. Počas prestavby v roku 1939 boli odstránené sochy z prednej fasády. Tesne pred koncom vojny (v roku 1944) bola kupola spolu so vstupnou halou zničená bombami. O rok neskôr bola budova zrekonštruovaná (okrem kupoly a predného tympanónu) a znovu premenovaná na „Volkstheater”. K ďalším väčším úpravám došlo na začiatku osemdesiatych rokov. Rudolf Jarosch zrekonštruoval ako exteriér, tak aj interiér budovy podľa pôvodných plánov Fellnera a Helmera. Rekonštrukcia sa týkala aj pôvodnej kupoly. Kedysi bolo v divadle 1900 sedadiel, dnes je ich menej, len 1148.

Počas prvých rokov existencie divadla v ňom bolo odohraných veľa hier od svetoznámych autorov (napríklad od Ibsena, Bahra či Schönherra). Špeciálny dôraz sa kládol na expresionistickú drámu. V súčasnej dobe divadlo pokračuje vo svojej tradícii a prezentuje drámy, komédie a ľudové hry. Pozornosť sa venuje najmä rakúskym autorom, ako starým, tak novým. V roku 2005 vytvorilo Ľudové divadlo alternatívnu scénu „Volkstheater Hundsturm” v Margaretene, v piatom viedenskom obvode. Hrávajú sa tu experimentálne hry.
Search earthinpictures.com site