Erste Österreichische Spar-Casse

obrázky, fotky a informácie o Erste Österreichische Spar-Casse (Viedeň)


Erste Österreichische Spar-Casse ( 640x480 )
Umiestnite si tento obrázok na vlastnú webstránku!
Pozrite si obrázok v nasledujúcich rozlíšeniach: 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x960
Budova sporiteľne Erste österreichische Spar-Cass sa nachádza na adrese Graben 21, Viedeň. Bola postavená v neoklasicistickom štýle v roku 1836 podľa návrhov architekta Aloisa Pichla.

Sporiteľňa Erste österreichische Spar-Casse bola založená vo Viedni v roku 1819. Je to najstaršia rakúska banka a taktiež najstaršia sporiteľňa na európskom kontinente. Obdobie kedy bola založená, bolo hospodársky veľmi ťažkým obdobím. Po skončení napoleonských vojen, Franz I. podporil vznik sporiteľne podľa nemeckého a anglického vzoru. Jej iniciátorom sa stal Johann Baptist Weber, kňaz v St. Leopold (Leopoldstadt). Založil „Verein der Ersten österreichischen Spar-Casee“ (voľný preklad: „Združenie prvej rakúskej sporiteľne“). Sporiteľňa bola otvorená 4. októbra 1819 so zámerom šetrenia a plánovania pre budúcnosť. Tento zámer zostal po celé roky až do súčasnosti nezmenený. Pôvodne bola sporiteľňa zriadená ako nezisková organizácia.

Ako jedna z prvých sporiteľní v Európe, zohrala Erste österreichische Spar-Cass dôležitú úlohu pri rozvoji a rozširovaní sporiteľní vo všeobecnosti. V roku 1825 vytvorila taktiež prvú sociálnu poisťovňu v strednej Európe. Nazývala sa „Allgemeine Versorgungsanstalt für die Unterthanen des österreichischen Kaiserstaats“ (voľný preklad: „Všeobecná poisťovacia inštitúcia pre potreby Rakúskej ríše“).

Podobne zohrala Erste österreichische Spar-Casse dôležitú úlohu pri vzniku hypotekárnych pôžičiek. V roku 1873 vzniklo pôžičkové spoločenstvo na financovanie malých podnikov.

Po roku 1938 (keď bolo Rakúsko okupované Hitlerom) bolo, napriek veľkému tlaku, sporiteľni dovolené ponechať si v názve prívlastok rakúska.

V súčasnosti je Erste österreichische Spar-Cass najvýznamnejšou sporiteľňou v Rakúsku. Okrem Viedne, existuje v Rakúsku ešte 230 pobočiek slúžiacich jednak jednotlivcom, jednak firmám. Jej pobočky sa nachádzajú dokonca aj v zahraničí, v Bruseli, Madride, Benátkach, Londýne a v iných mestách Veľkej Británie.
Search earthinpictures.com site