Štátna opera

obrázky, fotky a informácie o Štátna opera (Viedeň)


Štátna opera ( 640x480 )
Umiestnite si tento obrázok na vlastnú webstránku!
Pozrite si obrázok v nasledujúcich rozlíšeniach: 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x960
Budova Štátnej opery vo Viedni (Staatsoper) bola postavená v rokoch 1863 až 1869 v neoromantickom štýle. Počas výstavby bol práve tento predmetom najväčšej kritiky, a tak bol v roku 1865 romantický koncept sčasti nahradený prísnym štýlom historizmu. Budova opery bola prvou významnou stavbou na novom viedenskom bulvári. Budova ako taká veľmi pripomína taliansku renesanciu (prvé opery vznikali a boli spievané práve v Taliansku v 16. storočí). Nad hlavnou fasádou lodžie sa nachádzajú sochy dvoch jazdcov na koni. Vytvoril ich Ernst Julius Hähnel v roku 1876 a predstavujú Harmóniu a múzu poézie – Erato. Hähnel vytvoril aj päť bronzových sôch stojacim na piedestáloch vnútri klenutého stĺporadia. Pozerajúc sa zľava doprava predstavujú Hrdinstvo, Spevácke umenie, Fantáziu, Tháliu a Lásku. Počas druhej svetovej vojny bola budova Štátnej opery sčasti zničená a bola potrebná rekonštrukcia. Opera bola znovu otvorená 5. novembra 1955.

Budova Štátnej Opery leží v prvom viedenskom okrese na južnej časti ulice Kärntnerstrasse. Dizajn budovy navrhli architekti August Sicard von Sicardsburg a Eduard van der Nüll. Ani jeden z nich sa nedožil dokončenia a otvorenia opery. Budova najskôr dostala meno Kráľovské imperiálne dvorné operné divadlo. Pri pohľade na budovu spredu, z ulice Opernring, je viditeľná historická časť pôvodnej budovy z roku 1869. Fasáda je stále v renesančnom oblúkovom štýle a lodžia na stane ulice Ringstrasse len podčiarkuje verejný charakter budovy.

Štátna opera bola slávnostne otvorená 25. mája 1869 Mozartovou operou Don Giovanni. Dnes je opera známa po celom svete svojimi prvotriednymi opernými vystúpeniami. Slávny je aj Viedenský filharmonický orchester. Noc v opere je jeden z najpôsobivejších zážitkov aké môžu návštevníci Viedne zažiť. Program sa denne mení a počas 300 dní v roku tu môžu návštevníci vidieť 50 rôznych opier a 15 rôznych baletných predstavení. Raz ročne sa operná sála zmení na tanečný parket – pri príležitosti Viedenského operného bálu. Bál otvára viac ako sto debutujúci dvojíc v dlhých večerných šatách a frakoch za prítomnosti rakúskeho prezidenta.
Search earthinpictures.com site