Pražský Orloj

obrázky, fotky a informácie o Pražský Orloj (Praha)


Pražský Orloj ( 480x640 )
Umiestnite si tento obrázok na vlastnú webstránku!
Pozrite si obrázok v nasledujúcich rozlíšeniach: 480x640 | 600x800 | 768x1024 | 960x1280
Pražské astrologické hodiny alebo Pražský orloj je jednou z hlavných turistických atrakcii. Bol nainštalovaný na Starú mestskú radnicu (na jej južnú stranu) na Staromestskom námestí. Orloj má tri hlavné časti. Prvou je astronomický číselník reprezentujúci pozície slnka a mesiaca na oblohe a znázorňujúci rôzne astronomické detaily; potom je to „Prechádzka apoštolov“, hodinový stroj, ktorý každú celú hodinu ukazuje figúrky drevených apoštolov a iné hýbajúce sa postavičky; no a poslednou časťou je kalendárový číselník s medailónmi reprezentujúcimi mesiace v roku.

Astronomický číselník je formou mechanického astolábu, zariadenia slúžiaceho v stredovekej astronómii. Pozadie ja stojace a predstavuje zem a oblohu; postranné časti sú pohyblivé a sú to vlastne štyri časti: zverokruh, vonkajší rotujúci kruh, ikona reprezentujúca slnko a ikona reprezentujúca mesiac. Modrý kruh presne v strede pozadia je slnko a modrá farba nad ním je časťou oblohy nad horizontom. Červené a čierne miesta predstavujú tú časť oblohy, ktorá je pod horizontom. Počas dňa je slnko nad modrou časťou, v noci nad čiernou. Pri západe a východe sa mechanické slnko posúva nad červenú časť pozadia. Zlaté rímske číslice na vonkajšom okraji modrého kruhu označujú časovú škálu bežného 24-hodinového dňa a ukazujú miestny, stredoeurópsky čas. Vo vnútri veľkého čierneho vonkajšieho kruhu je ďalší točiaci sa kruh – zverokruh. Symbolizuje pohyb hviezd. Zlatá hviezdička ukazuje postavenie jarnej rovnodennosti a hviezdny čas sa dá prečítať na škále tvorenej zlatými rímskymi číslicami. Zlaté číslice švabachu nachádzajúce sa na čiernom pozadí vo vonkajšej časti hodín znázorňujú starý český čas. Tieto hodiny merajú čas začínajúc jednu hodinu po západe slnka. Kruh s číslicami sa počas roka posúva, aby sa čas vždy zhodoval.

Najstaršou časťou Orloja sú mechanické hodiny a astronomický číselník. Spadajú do roku 1410, kedy boli vyrobené hodinárom Mikulášom z Kodane a Jánom Šindelom. Neskôr, asi okolo roku 1490 bol k hodinám pridaný kalendárový číselník a fasáda hodín bola ozdobená gotickými figúrkami. Orloj počas svojej existencie prestal pracovať len niekoľkokrát a po roku 1552 bol párkrát opravovaný. V 17. storočí boli pridané pohybujúce sa figúrky, no a po rozsiahlej renovácii v rokoch 1865 – 1866 pribudli aj figúrky apoštolov.
Search earthinpictures.com site