Статуята на Абрахам Линкълн от Даниел Честер Френч вътре в Линколновия паметник

картинки, снимки и информация в Статуята на Абрахам Линкълн от Даниел Честер Френч вътре в Линколновия паметник (Вашинктон Д.С.)


Статуята на Абрахам Линкълн от Даниел Честер Френч вътре в Линколновия паметник ( 640x480 )
Поместете си тази картинка на собствената си веб страница
Погледнете си картинката в следващите различия: 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x960
Search earthinpictures.com site